600
საინფორმაციო სერვისი. მომსახურებას ახორციელებენ გადამყვანები/გადამზიდველები.
ჩამოტვირთე აპლიკაცია
"მაქსიმი: ტაქსის გამოძახება"