Các sự kiện

Ինչպես են Երևանում տաքսի պատվիրում
21 thg 6, 2019

Ինչպես են Երևանում տաքսի պատվիրում

«Maxim» սերվիսի մասնագետները վերլուծել են, թե Հայաստանի մայրաքաղաքում ինչպես են ավտոմեքենաներ կանչում, և համեմատել են տաքսի պատվիրելու տարբեր եղանակների՝ հավելվածի, օպերատորի և կայքի միջոցով պատվիրելու տարածվածությունը։


Đọc tiếp
«Maxim» սկսել է աշխատել Արթիկում
20 thg 6, 2019

«Maxim» սկսել է աշխատել Արթիկում

Քաղաքի բնակիչներն ու հյուրերը կարող են մեքենա պատվիրել հավելվածի և կայքի միջոցով, իսկ վարորդները՝ աշխատել անձնական մեքենայով:


Đọc tiếp