Đặt xe

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Rioja 1528, M5502HOB Mendoza

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T6.: từ 8:00 đến 18:00

Người liên hệ

Patrassi Aguirre Diego Franco

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo