คำนวณรายได้จากการขับรถแท็กซี่

คลาสยานพาหนะ
น้ำมัน
man 1,719 ต่อเดือนไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและค่าน้ำมัน
22 จำนวนออเดอร์โดยประมาณต่อวัน