Dịch vụ doanh nghiệp

  • Cuốc xe dành cho nhân viên hoặc khách hàng với giá cả được biết trước.
  • Một tài khoản cá nhân cho các chuyến đi khắp cả nước.
  • Bạn có thể đặt xe qua điện thoại hoặc qua ứng dụng.
  • Lựa chọn gói dịch vụ: "Tiết kiệm", "Comfort" và các gói khác.
  • Báo cáo tài liệu qua các kênh truyền thông EDI hoặc trên giấy với chi phí của chúng tôi.
  • Trang cá nhân tiện lợi:
  • — tải các chi tiết chuyến đi;
  • — chỉnh sửa danh sách các số liên quan đến tài khoản cá nhân;
  • — lập hóa đơn thanh toán và báo cáo đối chiếu.
Tìm hiểu các điều kiện