Hãy tính xem bạn sẽ kiếm được bao nhiêu với công việc chạy xe

Hạng xe ô tô
Nhiên liệu
1.719man mỗi tháng trừ cước phí và tiền nhiên liệu đã dùng
22 số lượng cuốc xe ước tính mỗi ngày