Đặt xe

Số điện thoại di động

*2111

*3399

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

AZ1108, Baku, Ziyi Bunyadova prospect 9/5, 1st floor (Next to National Archive Department)

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T6.: từ 8:00 đến 19:00

T7. - CN .: từ 10:00 đến 18:00

Người liên hệ

Akhundov Raphael

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo