Пресметнете, колко ще печелите като такси

Клас на автомобила
Гориво
32 233 за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
32 примерно количество поръчки на ден