Пресметнете, колко ще печелите като такси

Клас на автомобила
Гориво
55 077 за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
16 примерно количество поръчки на ден