Пресметнете, колко ще печелите като такси

Клас на автомобила
Гориво
31 728 за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
24 примерно количество поръчки на ден