Пресметнете, колко ще печелите като такси

Клас на автомобила
Гориво
33 579 за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
27 примерно количество поръчки на ден