Пресметнете, колко ще печелите като такси

Клас на автомобила
Гориво
44 170 за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
24 примерно количество поръчки на ден