Пресметнете, колко ще печелите като такси

Клас на автомобила
Гориво
43 017 за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
28 примерно количество поръчки на ден