Пресметнете, колко ще печелите като такси

Клас на автомобила
Гориво
77 520 за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
27 примерно количество поръчки на ден