Пресметнете, колко ще печелите като такси

Клас на автомобила
Гориво
51 313 за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
25 примерно количество поръчки на ден