Пресметнете, колко ще печелите като такси

Клас на автомобила
Гориво
50 701 за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
19 примерно количество поръчки на ден