Пресметнете, колко ще печелите като такси

Клас на автомобила
Гориво
50 271 за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
18 примерно количество поръчки на ден