Пресметнете, колко ще печелите като такси

Клас на автомобила
Гориво
86 160 за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
10 примерно количество поръчки на ден