Пресметнете, колко ще печелите като такси

Клас на автомобила
Гориво
57 986 за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
21 примерно количество поръчки на ден