Пресметнете, колко ще печелите като такси

Клас на автомобила
Гориво
48 633 за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
25 примерно количество поръчки на ден