ข่าวสาร

«Максим» поздравляет с наступающим Новым годом

В приложении «Максим: заказ такси» появилась иконка в честь зимнего праздника. Она будет украшать приложение и радовать пользователей в течение всех новогодних каникул.


อ่านต่อ
Taxi order service «Мaxim» is undergoing a rebranding process for the first time
1 พ.ย. 2016

Taxi order service «Мaxim» is undergoing a rebranding process for the first time

Our company has presented a new logo, that is to be used in all countries of operation.


อ่านต่อ
Службата за поръчка на такси «Максим» провежда първото си ребрандиране
1 พ.ย. 2016

Службата за поръчка на такси «Максим» провежда първото си ребрандиране

Компанията представи новото си лого, което ще се използва във всички страни, в които тя работи.


อ่านต่อ