Службата за поръчка на такси «Максим» провежда първото си ребрандиране

Службата за поръчка на такси «Максим» провежда първото си ребрандиране

1 листопада 2016 р.
#taximaxim

Логото представлява думата «maxim», написана със заоблени букви, които предизвикват асоциация с пътните възли и кръстовища. Буквата «a» е написана в червен цвят, форма й прилича на знак върху картата, сочещ на желания от Вас адрес. Цялата дума е написана с малки букви, като се подчертава произхода и от съкращенията на думите «maximum» и «taxi» — максимален брой таксита.

Новото лого се освобождава от претрупването и връзката си с далечното минало на компанията, когато тя е била услуга за такси. То е "загубило" пуловете си, а фирменият червен квадрат от тях се е трансформирал в знак върху карта, символизиращ настоящето и бъдещето на компанията в качеството си на глобално информационно обслужване.

Първото лого на компанията е разработено през 2004 година. През цялото си съществувание компанията участва в технологичните промени на пазара на таксиметрови услуги, развитието на интернет-базираните услуги, като постоянно разширява географията на работа си и е формирала набор от услуги за всички участници на пазара: клиентите на таксита, индивидуалните превозвачи, таксиметровите фирми, службите за поръчка.

Новото лого демонстрира съвременност, мобилност, дружествено отношение на обслужването на всички категории потребители и отговаря на мисията на фирмата — постоянно да подобрява взаимодействието между пътниците и водачите, да помага на хората да се движат към своите цели.

Актуализацията на логото е логично продължение на позиционирането на марката «Максим» като високотехнологично обслужване. Веднага след съдържанието на своята дейност, компанията по-рано актуализира търговското си наименование, променяйки го от «услуги за поръчка на такси» на «служба за поръчка на такси».

Въвеждането на новото лого на «Максим» се извършва по етапно във всички точки на контакт на потребителите с марката: приложенията, платежните терминали, корпоративните сайтове, рекламно-информационните материали, документооборота и други.