Giao hàng

Mua và giao thực phẩm, thuốc từ các cửa hàng và tiệm thuốc bất kì.

Hằng ngày 24/7

Đặt xe bằng phương pháp tiện lợi nhất

  1. Hãy mở trình duyệt Safari và truy cập đến địa chỉ maxim-ios.onelink.me
  2. Hãy nhấn "Chia sẻ"
  3. Hãy chọn "Về màn hình chính"
  4. Hãy nhấn "Thêm"
  5. Biểu tượng sẽ xuất hiện trên màn hình, bạn sẽ có truy cập đến tất cả các chức năng của ứng dụng Maxim. Đến lúc lên đường rồi!