• Поръчка на автомобил за сътрудници или клиенти на предварително известна цена.
  • Единна лична сметка за пътувания на територията на страната.
  • Възможност за поръчка по телефона или в приложението.
  • Избор на тарифи: „Эконом”, „Комфорт”, „Минивэн”.
  • Отчетните документи на хартиен носител са за наша сметка.
  • Удобен личен акаунт:
  • - извеждане подробности за пътуванията;
  • - редактиране на списъка с номера, привързани към личната сметка.
Запознайте се с условията