ჩვენი მისია — მუდმივად გავაუმჯობესოთ ურთიერთმოქმედება მგზავრებსა და მძღოლებს შორის, დავეხმაროთ ადამიანებს საკუთარი მიზნების მიღწევაში.

«მაქსიმი» — არის მობილური აპლიკაციის, Web-საიტისა და კონტაქტ-ცენტრის მეშვეობით ავტომობილების შეკვეთის საერთაშორისო სერვისი. სერვისი ახორციელებს საინფორმაციო მომსახურებას — გადაყვანა/გადაზიდვაზე ახდენს შეკვეთების მონაცემთა ბაზის ფორმირებას და უზრუნველყოფს დამოუკიდებელი გადამყვანების/გადამზიდველებისთვის მასზე ონლაინ-წვდომას.

სერვისის ისტორია დაიწყო 2003 წელს რუსეთში. სერვისი დაარსეს ახალგაზრდა ინჟინრებმა - ტექნოლოგიური პროცესებისა და წარმოების ავტომატიზაციის სპეციალისტებმა. ჩვენი მისია — მუდმივად გავაუმჯობესოთ მომხმარებლების ურთიერთმოქმედება, დავეხმაროთ ადამიანებს საკუთარი მიზნების მიღწევაში. მუშაობის უწყვეტი სრულყოფის გზამ დამფუძნებლები შრომის განაწილებასთან მიიყვანა. ყველამ უნდა აკეთოს თავისი საქმე: ერთმა ნაწილმა ააშენოს თანამედროვე კონტაქტ-ცენტრები და ასწავლოს ოპერატორებს, მეორემ - შეიმუშავოს პროგრამული უზრუნველყოფა და გასწიოს ტექნიკური მხარდაჭერა, მესამემ - მოიზიდოს მგზავრები და გადამყვანები, მეოთხე კი უნდა დაკავდეს გადაზიდვა-გადაყვანებით. ახლა მომსახურების გასაწევად ერთობლივად მუშაობენ ცოდნის სხვადასხვა სფეროს სპეციალისტთა გუნდები.

2014 წლიდან სერვისმა დაიწყო მუშაობა საზღვარგარეთის ახლო და შორეულ ქვეყნებში. ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მომსახურებას ახორციელებს 2017 წლიდან.

ჩვენი მიზანია გავხდეთ გლობალური ბრენდი იმისათვის, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში და ქალაქებში მოგზაურობისას ჩვენს კლიენტებს ყველგან ჰქონდეთ შესაძლებლობა ისარგებლონ სერვის «მაქსიმის» მომსახურებით.

კომერციული აღნიშვნა "სერვის "მაქსიმის", სასაქონლო ნიშანი "maxim"-ის, მობილური აპლიკაცია «maxim — ტაქსის გამოძახება, მიტანის სერვისის» უფლებამფლობელი არის კომპანია შპს "მობილ ტელეკომი".

ბელორუსის რესპუბლიკაში სერვისის ოფიციალური წარმომადგენელია შპს «ფრახტ მა-მოგილიოვი» (სარეგისტრაციო ნომერი 791099349).

სერვისი «მაქსიმი» არ ახორციელებს მგზავრების გადაყვანისა და ტვირთის გადაზიდვის საქმიანობას. სერვისი ახორციელებს საინფორმაციო მომსახურებას — ახდენს შეკვეთების მონაცემთა ბაზის ფორმირებას და უზრუნველყოფს გადამყვანების/გადამზიდველებისთვის მასზე ონლაინ-წვდომას.

მოცემულ ნაწილში წარმოდგენილი ინფორმაცია არის საცნობარო და არ ისახავს მიზნად ყურადღების მიპყრობას ობიექტის რეკლამირებაზე, ფორმირებაზე ან მის მიმართ ინტერესის შენარჩუნებასა და (ან) ბაზარზე წინ წაწევაზე.

___________________________________________________________________________

* მობილური აპლიკაცია «maxim — ტაქსის გამოძახება, მიტანის სერვისი» ფუნქციონალურად ადაპტირებულია ავტომობილების შეკვეთის, ტვირთგადაზიდვების, ლოგისტიკური საქმიანობის განხორციელებისთვის.

მობილური აპლიკაცია «maxim — ტაქსის გამოძახება, მიტანის სერვისი» სახელწოდება მითითებულია ეგმ-ის პროგრამის სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობაში, რომელიც გაცემულია სამრეწველო საკუთრების ფედერალური ინსტიტუტის მიერ რუსეთის ფედერაციის კანონების შესაბამისად. მოცემული სახელწოდება არ წარმოადგენს რეკლამას და არ გულისხმობს ავტომობილის-ტაქსის შეკვეთის აუცილებელ განხორციელებას ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე.