Misi kami adalah sentiasa memperbaiki interaksi antara para penumpang dan para pemandu serta membantu orang bergerak ke arah matlamat masing-masing.

Maxim ialah perkhidmatan antarabangsa tempahan kereta melalui aplikasi telefon bimbit, laman sesawang dan pusat panggilan. Perkhidmatan ini menyediakan perkhidmatan maklumat - ianya membentuk pangkalan data tempahan untuk pengangkutan dan menyediakan akses dalam talian untuk operator pengangkutan bebas.

Sejarah perkhidmatan bermula pada tahun 2003 di Rusia. Ianya diasaskan oleh jurutera-jurutera muda iaitu pakar automasi proses dan pengeluaran teknologi. Mereka mahukan mengautomatikkan proses tempahan secara maksimum dan menjadikan perkhidmatan ini secara meluas. Hala tuju penambahbaikan berterusan oleh syarikat telah menyebabkan para pengasas membentuk bahagian buruh. Setiap pekerja akan melakukan tugasan masing seperti membangunkan pusat panggilan moden dan melatih operator-operator, memajukan perisian dan menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal, menarik minat para pelanggan dan pemandu, dan sebahagiannya sebagai bertugas sebagai pemandu. Pada hari ini, perkhidmatan kami melibatkan kerja berpasukan pakar dalam pelbagai bidang.

Sejak 2014, perkhidmatan ini memulakan operasi di negara-negara jiran terdekat dan juga yang jauh. Perkhidmatan ini telah ditawarkan di Republik Belarus semenjak tahun 2017.

Matlamat kami adalah menjadi sebuah jenama global yang membolehkan pelanggan kami menggunakan perkhidmatan "Maxim" dimana-mana sahaja.

Правообладателем коммерческого обозначения «Сервис «Максим», товарного знака «maxim», мобильного приложения «Максим: заказ такси»* является российская компания ООО «Мобил ТелеКом».

В Республике Беларусь официальным представителем сервиса является ООО «Фрахт МА-Могилёв» (УНП 791099349).

Сервис «Максим» не осуществляет деятельность по перевозке пассажиров. Сервис оказывает информационные услуги — формирует базу данных заказов и обеспечивает онлайн-доступ к ней перевозчикам.

Информация, представленная в данном разделе, является справочной, не направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и (или) его продвижение на рынке.

___________________________________________________________________________

* Мобильное приложение «Максим: заказ такси» функционально приспособлено для осуществления заказа автомобилей, грузоперевозок, логистической деятельности.

Наименование мобильного приложения «Максим: заказ такси» указано в Свидетельстве о государственной регистрации программы для ЭВМ, выданном в соответствии с законами Российской Федерации Федеральным институтом промышленной собственности. Данное наименование не является рекламой и не подразумевает обязательное осуществление заказа автомобиля-такси на территории Республики Беларусь.