ภารกิจของเราคือ การปรับปรุงการสื่อสารระหว่างผู้ใช้ของเราและช่วยให้ผู้คนก้าวไปสู่เป้าหมาย

"Maxim" เป็นบริการเรียกรถระหว่างประเทศผ่านแอพ, เว็บไซต์หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า บริการนี้ให้บริการข้อมูล - สร้างฐานข้อมูลสำหรับออเดอร์ขนส่งและให้สิทธิ์ผู้ขนส่งอิสระเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์

ประวัติการให้บริการเริ่มขึ้นเมื่อปี 2546 ในรัสเซีย ผู้ก่อตั้งบริษัทคือ วิศวะหนุ่มซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติของกระบวนการอุตสาหกรรมและการผลิต พวกเขาต้องการทำให้กระบวนการเรียกรถเป็นไปโดยอัตโนมัติให้ได้มากที่สุดและทำให้บริการพร้อมใช้งานในวงกว้าง เส้นทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัททำให้เกิดการสร้างงาน แต่ละคนต่างต้องทำหน้าที่ของตนเอง เช่น บางคนสร้างศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าที่ทันสมัยและฝึกอบรมโอเปอเรเตอร์ บางคนพัฒนาซอฟต์แวร์และให้การสนับสนุนด้านเทคนิค, ดึงดูดผู้โดยสารและผู้ขนส่งและคนอื่นทำการขนส่ง ปัจจุบันทีมผู้เชี่ยวชาญในสาขาความรู้ด้านต่างๆทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการ

บริการนี้ได้เริ่มดำเนินการในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆตั้งแต่ปี 2557 ให้บริการในสาธารณรัฐเบลารุสตั้งแต่ปี 2560

จุดมุ่งหมายของเราคือ การเป็นแบรนด์ระดับโลก, ให้ผู้คนใช้บริการขณะที่ท่องเที่ยวในเมืองและประเทศต่างๆ และลูกค้าของเราสามารถใช้บริการ "Maxim" ได้ทุกที่

สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของแบรนด์ "บริการ Maxim", เครื่องหมายการค้า "maxim", แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ "maxim" ซึ่งเป็นบริการเรียกรถแท็กซี่ของบริษัทรัสเซีย OOO "Mobil TeleCom"

OOO "Fraht MA-Mogilev" (หมายเลขประจำตัวของผู้ชำระเงิน 791099349) เป็นตัวแทนการให้บริการอย่างเป็นทางการในสาธารณรัฐเบลารุส

บริการ "Maxim" ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมการขนส่งผู้โดยสาร บริการนี้ให้บริการข้อมูล - สร้างฐานข้อมูลสำหรับออเดอร์ขนส่งและให้สิทธิ์ผู้ขนส่งเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์

ข้อมูลที่ให้ไว้ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาหรือให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์และ (หรือ) การตลาดของผลิตภัณฑ์

___________________________________________________________________________

แอพพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่ "maxim" บนโทรศัพท์มือถือได้มีการปรับปรุงให้เหมาะกับการเรียกรถ, รถขนส่ง และกิจกรรมด้านโลจิสติกส์

ได้มีการระบุชื่อแอพพลิเคชั่น "บริการเรียกรถแท็กซี่ Maxim" บนโทรศัพท์มือถือไว้ในใบรับรองการลงทะเบียนซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันที่ออกโดยสถาบันทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมของรัฐบาลกลางตามกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย ชื่อนี้ไม่ใช่การโฆษณาและไม่ได้หมายความถึงการบังคับเรียกรถแท็กซี่ในสาธารณรัฐเบลารุส