คำนวณรายได้ที่คุณได้จากการขับรถ

คลาสยานพาหนะ
น้ำมัน
RUB 1,980 ต่อเดือนไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและค่าน้ำมัน
24 จำนวนออเดอร์โดยประมาณต่อวัน