Đặt xe ô tô

Số điện thoại di động

7003

Ứng dụng "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

27/1 Shevchenko St., office 26, Gomel, 246003

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T6.: từ 8:00 đến 18:00

Người liên hệ

Pavlyuk Ivan Stanislavovich

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo