เรียกแท็กซี่

แอพพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่ "Maxim"

บริการที่มีคุณภาพ

มีอะไรอยากบอกหรือไม่?

สำนักงาน

ที่อยู่สำนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

อีเมล

press@taximaxim.com

ฝ่ายโฆษณา