Đặt xe

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

14 #23-112 St., Pereira, Risaralda, 660003

Số điện thoại

601 919-0019

Email

pereira@taximaxim.com

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T6.: từ 9:00 đến 17:00

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo