გამოიძახე ტაქსი ონლაინ ან ტელეფონით
საინფორმაციო სერვისი "მაქსიმი". მომსახურებას ახორციელებენ გადამყვანები/გადამზიდველები.