Пресметнете, колко ще печелите като водач

Клас на автомобила
Гориво
5 362 815Rp за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
24 примерно количество поръчки на ден