Đặt xe

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Ketan house, Near Domino's Pizza, 2nd floor, Paras society, Cross Bedi Road, Jamnagar, 361001

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T6.: từ 8:00 đến 18:00

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo