Kết nối các tài xế với dịch vụ

Hãy trở thành nhà đại diện của dịch vụ Maxim và kiếm thu nhập từ các cuốc xe được thực hiện bởi các tài xế được kết nối.

  • — Phần trăm lợi nhuận từ mỗi cuốc xe.
  • — Những tài liệu đào tạo và quảng cáo có sẵn, hổ trợ làm việc với hệ thống và các quy định nhận tài xế.
  • — Thu nhập đơn giản và hiệu quả.
Hãy trở thành nhà đại diện