Нашата мисия е непрекъснато да подобряваме взаимодействието между потребителите, да помагаме на хората да се движат към своите цели.

От 2003 година ние създаваме иновативни технологии за поръчки на пътуване, товарни превози, покупки и доставки, помощ на пътя, които правят услугите по-модерни, достъпни и безопасни.

Отчитайки спецификата и на мегаполисите, и на провинциалните градове, на базата на единна услуга ние даваме на различните потребители възможност за ефективно взаимодействие. Поръчка на услуги - по удобен начин. Изпълнение на поръчки - оптимизирайки процесите на тяхното търсене, намалявайки празния пробег и престоите.

Историята на компанията започва в малкото уралско градче Шадринск от една малка таксиметрова служба. Компанията е основана от млади инженери от Курган, специалисти по автоматизация на технологичните процеси и производството.

Основателите сами, заедно с поканените от тях шофьори, работят като таксиметрови водачи със своите лични автомобили.

Те искат да автоматизират максимално работата с поръчките и да направят услугата масова.

Пътят на непрекъснато усъвършенстване на работата на компанията довежда до разделение на труда. Всеки трябва да върши своята работа: едни - да строят модерни контактни центрове и да обучават оператори, други - да създават софтуерни продукти и да предоставят техническа поддръжка, трети - да привличат потребители, четвърти - да се занимават с превоза.

Днес за предоставянето на услугите съвместно работят екипи специалисти от най-различни области на знанието.

За първите шест години е организирана работата в четири града. Изградени са ефективни бизнес процеси и традиции на ползотворно взаимоизгодно сътрудничество, които обуславят по-нататъшното разширяване на компанията. През март 2020 година "Максим" работи вече в 500 града в Русия. През януари 2022 година географията на службата обхваща повече от 1000 града в света.

Във всеки град ние засилваме конкуренцията, работим за благото на хората и икономиката.

Ние създадохме отраслова цифрова платформа за пряко взаимодействие на потребителите за няколко години преди световните тенденции. Още през 2007 година прехвърлихме включените в услугата водачи от радиостанции към работа с поръчки в мобилно приложение. Със своя иновативен подход към водене на бизнеса и с желанието си да съответстваме на променящото се търсене на потребителите активно участваме в трансформацията и формирането на съвременнния пазар на транспортни услуги.

Ние сме горди, че благодарение на нашите стремежи и опит бе разработен мощен програмно-апаратен комплекс, който осигурява функционирането на услугата и предоставя подробни аналитични данни за гъвкаво управление на бизнеса.

Огромно количество поръчки, денонощно постъпващи по телефона, от нашия сайт и чрез приложението "Максим", приема и обработва най-големият в Русия специализиран контактен център. Той също така обслужва водачите и куриерите, които работят с поръчки чрез приложението Taxsee Driver. На базата на нашите изисквания бе разработена система за професионално обучение на операторите.

От 2014 година започнахме да работим извън територията на Руската Федерация, отваряйки клонове в близки и далечни държави. Ние израснахме до компания от международен мащаб.

Ние се стремим да се превърнем в световна марка, така че хората, пътувайки до различни градове и страни, навсякъде да могат да се възползват от услугите на „Максим“.

Приятно ни е да създаваме технологии и бизнес наравно с лидерите на световния пазар.

Тръгваме!