Mua và giao thực phẩm, thuốc từ các cửa hàng và tiệm thuốc bất kì.

Hằng ngày 24/7

Đặt xe bằng phương pháp tiện lợi nhất

  • Trong ứng dụng
  • Thông qua tổng đài qua số điện thoại (7132) 743-347, (7132) 55-55-55
  • Trên trang web