Đặt xe

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

444 Pérez Ponce Avenue, Paseo Montejo Area (Centro del Paseo Square), Center, Mérida, Yucatán, 97000

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T6.: từ 8:00 đến 18:00

Người liên hệ

Cardena Cardena Ricardo Jesus

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo