คำนวณรายได้จากการขับรถแท็กซี่

คลาสยานพาหนะ
น้ำมัน
RM 4,070 ต่อเดือนไม่รวมค่าคอมมิชชั่นและค่าน้ำมัน
24 จำนวนออเดอร์โดยประมาณต่อวัน