Giao hàng

Mua và giao thực phẩm, thuốc từ các cửa hàng và tiệm thuốc bất kì.

Từ 08:00AM đến 08:00PM mỗi ngày.

Đặt xe bằng phương pháp tiện lợi nhất