Đặt xe

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

A1 12 Jr.Coishco, Area II, Buenos Aires, Pelícano, Nuevo Chimbote, Peru

Số điện thoại

(043) 558012

Email

Chimbote@taximaxim.com

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T6.: từ 8:00 đến 18:00

T7.: từ 8:00 đến 12:00

Người liên hệ

Echevarria Guibovich Manuel Alberto

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo