Đặt xe

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

H-1 Las Dalias St., La Florida residential compound, Wanchaq, Cusco, 08002

Giờ làm việc của văn phòng

T2 . - T6.: từ 8:00 đến 18:00

T7.: từ 8:00 đến 12:00

Người liên hệ

Mayta Caviedes Alexander Gustavo

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo