Đặt xe

Ứng dụng đặt xe Maxim

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Unit (G2, CDN, Cebu Daily News Building, Kaohsiung St, Cebu City, 6000 Cebu

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T6.: từ 9:00 đến 18:00

Người liên hệ

Poliran Christopher Landong

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo