Đặt xe

Ứng dụng đặt xe "Maxim"

Dịch vụ chất lượng

Bạn có câu hỏi cho chúng tôi?

Văn phòng

Địa chỉ văn phòng

Unit 7 Benley Building, J. De Veyra Street, North Reclamation Area, Cebu City

Giờ làm việc của văn phòng

T2. - T6.: từ 9:00 đến 18:00

Người liên hệ

Poliran Christopher Landong

Văn phòng báo chí

Ban quảng cáo