Taksi sifarişi

Mobil nömrələr

+7 999 298-99-99

Taksi sifarişi üçün "Maxim" mobil əlavəsi

Keyfiyyət xidməti

Demək istədiyiniz nəsə var?

Mətbuat xidməti

Elektron ünvan

press@taximaxim.ru

Reklam şöbəsi

Elektron ünvan

reklama@taximaxim.com

Наименование организации:

IP Kretinin Aleksey Vladimirovich

ОГРНИП:

314753825900012