• Taksinin əməkdaşlar və ya müştərilər üçün əvvəlcə məlum olan qiymətlə sifariş olunması.
  • Rusiyada səfərlər üçün vahid şəxsi hesab.
  • Sifarişin telefonla və ya mobil tətbiqdə edilməsi imkanı.
  • Tariflərin seçilməsi: "Ekonom", "Komfort", "Biznes", "Miniven", "Avtobus", "Yük".
  • Elektron sənəd dövriyyəsi şəbəkəsi kanalları üzrə və ya kağız daşıyıcıda bizim hesabımıza hesabat sənədləri.
  • Rahat şəxsi kabinet:
  • — səfərlərin detallaşdırmasının təqdim edilməsi;
  • — şəxsi hesaba bağlı olan nömrələr siyahısının redaktə olunması;
  • — ödəniş üçün hesabın və tutuşdurma aktının tərtib olunması.
Şərtləri öyrənmək