Купуваме и доставяме продукти, лекарства, от всички магазини и аптеки.

Денонощно и всеки ден.

Удобен начин за поръчка

  • В приложението
  • Чрез оператор на телефон (924) 566-66-64, (924) 170-53-05, (914) 298-43-33
  • На сайта