Пресметнете, колко ще печелите като такси

Клас на автомобила
Гориво
90 960 за месец с приспадане на комисионата и използваното гориво
12 примерно количество поръчки на ден