Տեղեկատվական սերվիս։ Ծառայությունները մատուցում են փոխադրողները։