საინფორმაციო სერვისი. მომსახურებას ახორციელებენ გადამყვანები/გადამზიდველები.