Такси захиалга

Хотын утасны дугаар

(87934) 2-66-66

Гар утасны дугаарууд

+7 962 742-66-66

«Максим» такси захиалгын аппликэйшн

Оффис

Оффисийн хаяг

Udalenniy ofis

Утасны дугаар

+7 928 319-59-85

Цахим хаяг

78793426666@taximaxim.ru

Холбоо барих

Levin Artem Andreevich

Чанарын алба

Хэлэх зүйл байна уу?

Хэвлэл, мэдээллийн алба

Цахим хаяг

press@taximaxim.ru

Зар сурталчилгааны хэлтэс

Цахим хаяг

reklama@taximaxim.com

Байгууллагын нэршил:

IP Rusinov Mihail Georgievich

Хувиар бизнес эрхлэгчийн УБД:

317265100085310